Кожно седиште

Кожно седиште по нарачка цена 20 евра

Leather saddle – price 20 euro.

This slideshow requires JavaScript.

Честито на наградените !!!

Оваа критична маса со цел да ја подржиме и да ги потикнеме и другите фирми во РМ што се занимаваат со велосипеди, доделувавме награди за највозрасниот и најмладиот учесник во КМ12. Томе Јовановски со 59 години доби кожни рачки, а најмалиот учесник Мика Горски со 2 години и еден месец :), доби тетоважа по свој избор. Бидејќи сосема сам и целосно ја извозе оваа КМ12 решивме да му доделиме и тетоважа за својот точак и на Марко Дракуловски – 5 години. Честито на наградените !!!

540714_481698068564677_2063900889_n

This critical mass in order to support and the well to raise the other firms in Macedonia dealing with bikes, we give a awards for oldest and youngest participant in KM12. Tom Jovanovski 59 years got leather grips and youngest participant Mica Gorski with 2 years and one month 🙂 got a tattoo of their choice. Because alone and completely drove the KM12 we decided to assign and tattoo for his bicycle and to Mark Drakulovski – 5 years. Congratulations to the winners!!!

Уште еден реставриран дијамант овој пат Black Diamond – Another restored diamond this time Black Diamond

Have a nice ride my friend – Со здравје да си го возиш пријателе….

This slideshow requires JavaScript.